Hapësira që i mungon biznesit tuaj!

Business Card – Kartvizite Record.

1 Like

Shembulli i një kartëvizite për një shtëpi diskografike regjistrimi. Ne vijim gjeni file .psd  që mund të modifikoni në Photoshop.